Day: July 7, 2020

Ontslagdreiging wat te doen

Ontslagdreiging wat te doen?! Het komt regelmatig voor dat werknemers het gevoel hebben dat er iets niet helemaal goed gaat op het werk en soms zelfs, dat het lijkt op dreigend ontslag. Wellicht is dat ook in uw geval zo. Als werknemer weet u vaak niet wat u dan moet doen. Moet u uzelf ziek